Zoeken

Lidmaatschap

De kandidaat moet meerderjarig zijn en uiting geven van wijnliefde. De passie voor de wijncultuur staat centraal, niet de kennis ter zake.


Het gildejaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. Kandidaten kunnen toetreden door het invullen van hun gegevens op de rubriek "Kandidatuur", en dit zolang we ons quotum niet bereikt hebben.


Tijdens het gildejaar organiseert Commanderij Gent een zevental gratis proefevenementen, inbegrepen in het lidgeld. Eveneens inbegrepen in het lidgeld is de periodiek "De Wijnspiegel", waarin het reilen en zeilen van onze commanderij verhaald wordt. Daarnaast wordt er jaarlijks een wijnreis georganiseerd en kunnen de leden deelnemen aan een feestelijk Kapittel en Banket.


Door uw lidmaatschap van Commanderij Gent bent u automatisch ook lid van de Vlaamse Wijngilde. U wordt uitgenodigd op de prestigieuze nationale proeverijen en het Feest van de Vlaamse Wijngilde en u ontvangt twee maal per jaar het tijdschrift "Ken Wijn-magazine".


Voor het gildejaar 2021-2022 bedraagt het lidgeld €150,00 en €135,00 voor de -35-jarigen (= leeftijd op 1 januari van het gildejaar waarvoor men zich wil inschrijven). Als u nog correspondentie per post wenst te ontvangen, dan betaalt u hiervoor supplementair €10,00 per adres.


Klik hier om ons huishoudelijk reglement te raadplegen.